Kopat nebo vrtat?

feature-image

Toto rozhodnutí ovlivňuje řada faktorů. Především účel. Bude se jednat o vodu na zálivku, nebo k napojení do domu, chaty. Obecně se dá říct, že většinou má vyšší kvalitu voda z vrtu, ale může to mít svá specifika. Kopaná studna je většinou závislá na srážkové vodě, která se drží ve vrstvách nad jílem, který ji dále nepropouští. To je i hlavní důvod častého vysychání těchto studní v období sucha. Ale i zde jsou výjimky. Proto je nutné vždy místo důkladně prohlédnout a zvážit možnosti. Další rizika s kopanou studnou jsou spojená s pevným podložím. Je rozdíl (především v ceně) kopat 8m v propustném podloží, nebo narazit po pár metrech na skálu. Naopak, vrtaná studna v pevném podloží je jistota delší trvanlivosti vrtu.

Vrt

Příklad znečištěné studny

Prohloubení starší studny vrtem