Jak filtrova vodu?

feature-image

Filtrace je velmi obsáhlá vzhledem k množství toho, co je možné filtrovat. Hodně záleží na tom, jestli jde o filtrování vody pro celý dům, nebo jen jeden kohoutek. Důležitými faktory pro samotnou filtraci je množství spotřebované vody, ale i její samotný tlak, aby byl dostatečný k průchodu přes filtry a filtrované množství nežádoucích látek. Nejčastěji se filtruje z důvodu tvrdosti, bakterií, železa, manganu a dusičnanů.

Filtrace